top of page
4222124651078080.webp
Zelf Aangebrachte Voorzieningen

Wat zijn ZAV?

Zelf Aangebrachte Voorzieningen (ZAV) betreft het veranderen, aanpassen of verbouwen van de woning, tuin, erf en toebehoren. Als u een woning huurt, wilt u zich er thuis voelen. U wilt uw huurwoning naar uw eigen inzicht en smaak inrichten. Van der Kroon Huren Overloon wil huurders graag mogelijkheden bieden om ook de eigen wensen binnen de woning te realiseren. Uiteraard is het aanbrengen van veranderingen aan uw huurwoning wel aan bepaalde voorschriften gebonden. De belangrijkste voorwaarde is dat de aanpassing, die u wilt gaan uitvoeren de woning met toebehoren, niet schaadt of tot waardedaling van de woning leidt.

Voor roerende zaken is er vaak geen belemmering, maar voor onroerende zaken ligt dat anders. Om u inzicht te geven wat wel en wat niet is toegestaan is er een overzicht opgesteld waarin een lijst is opgenomen met de meest voorkomende verzoeken tot aanpassingen van woningen en toebehoren.

De aanvraag

Vóór u uw huurwoning gaat aanpassen of andere voorzieningen gaat aanbrengen moet u altijd toestemming vragen aan Van der Kroon Huren Overloon. Wij verzoeken u bij uw aanvraag gebruik te maken van het standaardformulier. Dit om uw aanvraag duidelijk en compleet te maken. Indien mogelijk tekeningen en of offerte toevoegen.

Wij beoordelen uw aanvraag op basis van onderstaande criteria:

  • Het mag de verhuurbaarheid van de woning niet schaden.

  • De voorziening moet passen bij de stijl van de woning. Wij beoordelen wat passend en stijlvol is.

  • Goede kwaliteit en deugdelijkheid van materialen.

  • De voorzieningen moeten vakkundig worden aangebracht.

  • De aanpassing mag niet leiden tot hinder voor buren of direct omwonenden.

  • De aangebrachte voorzieningen moeten in redelijkheid onbeschadigd en schoon worden opgeleverd. 

  • Verder geldt een toetsing op de wettelijke bepalingen. Voorzieningen moeten voldoen aan de eisen van het bouwbesluit, de gemeente, de nutsbedrijven, de brandweer en de verzekering. Wijzigingen aan gas- en elektrische installaties moeten door een erkend installatiebedrijf worden gekeurd.

​Deze procedure kan u ook voordelen bieden. Wij kunnen u adviseren op bouwkundig en/of installatietechnisch gebied. Wij kunnen u bouwtekeningen en verdere informatie aanbieden. En wij kunnen u adviseren over de benodigde vergunningen, meldingsplicht of andere voorwaarden.

Beoordeling en besluit

Van der Kroon Huren Overloon zal uw verzoek zorgvuldig en objectief beoordelen. Het schriftelijk antwoord wordt voorzien van een toelichting, mogelijke aandachtspunten en voorwaarden. De toekenning geschied op basis van:

1. De toestemming om de voorziening te realiseren inclusief de afspraak of deze moet of mag blijven als u verhuist. U kunt daarna met de uitvoering beginnen. Wij houden ons het recht voor de situatie te alle tijden in ogenschouw te nemen en alsnog te verzoeken de voorziening door de huurder te laten verwijderen.

2. De toestemming om de voorziening te realiseren, maar deze mag echter niet blijven als u verhuist. Hiervoor geldt een uitzondering indien een nieuwe huurder, met instemming van de verhuurder, de voorziening overneemt. Dit risico moet u zelf inschatten. U kunt onder deze vernoemde voorwaarden met de uitvoering beginnen. Ook hier geldt dat wij ons het recht houden voor de situatie te alle tijden in ogenschouw te nemen en alsnog te verzoeken de voorziening door de huurder te laten verwijderen.

3. We geven geen toestemming voor de voorziening, omdat wij vinden dat de voorziening ongewenst is. We verlenen dan geen toestemming en u mag uw verzoek niet uitvoeren.

Bij verhuizing

Sommige voorzieningen moeten blijven, andere mogen blijven en de rest moet verwijderd worden. Dit wordt vooraf bij de aanvraag bepaald. Echter, bij verhuizing wordt de toestand en levensduur van de voorziening in ook ogenschouw genomen. Daarom geldt, weliswaar achteraf en aanvullend op voorgaande procedure, de bepaling dat Van der Kroon Huren Overloon te alle tijde het recht behoudt de Zelf Aangebrachte Voorzieningen ter plaatse te beoordelen. Op basis van deze beoordeling kan alsnog besloten worden dat Zelf Aangebrachte Voorzieningen mogen blijven of dat ZAV moeten worden verwijderd. Wij vragen u dringend hier rekening mee te houden.

bottom of page