top of page
4222124651078080.webp
Ons beleid
U heeft zich ingeschreven, wat nu?

Aan de hand van het inschrijfformulier heeft u kenbaar gemaakt dat u belangstelling heeft om één van de panden van Van der Kroon Verhuur Overloon te huren. Echter, wij kunnen u op dit moment geen passende woonruimte aanbieden. Het pand waar u belangstelling voor heeft, is reeds vergeven en een geschikt alternatief is ook niet voorhanden. Wij plaatsen u vrijblijvend op onze wachtlijst. Komt er een passende ruimte beschikbaar, dan zullen wij u informeren. 

U staat op de wachtlijst, wat nu?

Wanneer er een woonruimte beschikbaar komt, gaan wij over tot plaatsing vanuit de wachtlijst. Om te beginnen kijken we naar de wensen die u tijdens uw inschrijving aan ons heeft doorgegeven (met eventuele latere wijzigingen). Past de woonruimte bij uw profiel, dan kijken we onder andere naar uw binding met Overloon in de breedste zin van het woord en uw positie op de wachtlijst. Daarnaast vinden we het ook belangrijk dat een nieuwe huurder voldoende financieel draagvlak heeft. Tevens is het van belang dat de nieuwe huurder past bij de doelgroep van de woonruimte.

 

Helaas kunnen we u niets vertellen over de duur van de wachtlijst. Dit is geheel afhankelijk van het aantal opzeggingen, de woonwensen van de wachtenden op de lijst voor u en uiteraard de woonwensen van uzelf. 

Wij stellen het op prijs wanneer uw woonwensen wijzigen, u dit aan ons doorgeeft via hurenoverloon@vanderkroonbv.nl. Op deze manier blijft de wachtlijst actueel.

Bent u voornemens om uw huidige woning te verkopen voordat u bij ons komt huren? Houd er dan rekening mee dat de opzegtermijn bij Huren Overloon één maand is, waardoor ingangsdatum van een appartement of woning spoedig volgt wanneer we contact met u opnemen.

bottom of page