top of page
11.jpeg
Vragen & antwoorden

Als een goed verhuurder dienen wij ervoor te zorgen dat het verhuurde in goede staat blijft. Dit wordt ook wel de instandhoudingsplicht genoemd.

Als een goed huurder heeft u de plicht om het gehuurde goed te verzorgen. Dit heet ook wel de verzorgingsplicht.

Als er sprake is van nalatigheid, onoordeelkundig gebruik of opzet, dan is de huurder altijd aansprakelijk voor de kosten van herstel. Onderhoud en reparatie aan zelf aangebrachte voorzieningen vallen onder verantwoordelijkheid van de huurder, tenzij vooraf anders is vastgelegd.

Welk onderhoud is voor rekening van de huurder? 

De volgende onderhoudstaken en kosten zijn de verantwoordelijkheid van de huurder:

 • Schoonhouden en ontstoppen van gootstenen, toiletten en afvoerputjes.

 • Schoonhouden leidingen.

 • Reparaties en onderhoud van kranen en voorkomen van bevriezen van leidingen.

 • Klein onderhoud aan bestrating en tuin.

 • Witten en behangen.

 • Schoonmaken en ontstoppen van dakgoten en ventilatiekanalen.

 • Vegen van de schoorsteen.

 • Onderhoud hang- en sluitwerk van deuren, ramen en kozijnen.

 • Vervangen van kapotte ruiten.

 • Vervangen en bijmaken van sleutels, dit in overleg met beheerder.

 • Kleine reparaties en vervanging garnituur van douche, bad en toilet.

 • Kleine reparaties aan drempels zoals vastzetten en vastschroeven van loszittende onderdelen.

 • Reparaties aan en vervanging van elektriciteitsschakelaars, stopcontacten, kabel-, telefoon- en computeraansluitingen en deurbel.

 • Ontluchten en bijvullen van verwarmingsinstallaties.

 • Schoonhouden en vervangen van filters mechanische ventilatie.

 • Kleine reparaties aan het keukenblok.

 • Bestrijding van klein ongedierte als mieren, wespen en luizen.

 • Binnenschilderwerk.

 • Kleine reparaties aan trapleuningen zoals vastzetten en vastschroeven van loszittende onderdelen.

 • Vervanging van kapotte lampen.

Welk onderhoud is voor rekening van de verhuurder?

De volgende onderhoudstaken zijn de verantwoordelijkheid van de verhuurder: 

 • Buitenschilderwerk.

 • Gevel en voegwerk.

 • Versleten hang- en sluitwerk.

 • Trappen, verlichting en andere voorzieningen in trappenhuis.

 • Kapotte gootsteen.

 • Hoofdvoorzieningen voor gas en elektra .

 • Controle rookmelders appartementen.

 • Periodiek onderhoud verwarmingsketel.

 • Periodiek onderhoud liftinstallatie.

 • Loszittend tegelwerk.

 • Lekkages van dak en goot.

bottom of page