top of page
Reglement etagewoningen

1. Algemeen
Als huurder bent u niet alleen verantwoordelijk voor uw eigen appartement, maar ook mede verantwoordelijk voor het in goede en verzorgde staat houden van het gehele complex. De bepalingen van het “reglement etagewoningen” beogen een
goed woonklimaat te bevorderen voor alle bewoners. 
Bij overtreding van dit reglement gedraagt de huurder zich niet zoals een goed huurder betaamt. Dergelijk gedrag kan men aanmerken als overlast en hinderlijk. Bij overtredingen van het reglement zijn de “Algemene voorwaarden” van toepassing.

2. Geluidshinder
In de woning is het niet toegestaan om dusdanig geluid te produceren dat anderen hier hinder van ondervinden. U dient geluidshinder in uw woning zoveel mogelijk te beperken. Laat de deuren niet hard dichtslaan en gebruik de radio en televisie zo, dat uw medebewoners er geen last van ondervinden.
Hou bij een feest rekening met het late tijdstip en geluidsvolume. 
Timmeren, boren of andere activiteiten die voor veel lawaai kunnen zorgen, moeten tussen 09.00 en 19.00 uur worden uitgevoerd.
Tevens dient u rekening te houden met zondagen en erkende feestdagen.
Voordat u aan de slag gaat, informeer ook uw directe buren.

3.  Appartement

 1. Vloeren
  U dient altijd vooraf schriftelijk toestemming te vragen als u harde vloerbedekking wilt aanbrengen! Tevens wijzen wij u erop dat er leidingen in de vloer lopen. 
  U kunt dus niet in de vloer boren of spijkeren, vloerbedekking kan ook gelijmd worden. Met betrekking tot de binnendeuren van de woning dient u met uw keuze van vloerbedekking rekening te houden
  met een beschikbare hoogte van circa 2.0 cm ter plaatse van de deur.

 2. Wanden
  Op sommige plaatsen in de wand zit leidingwerk. Voordat men gaat boren of spijkeren, moet men eerst controleren of op de betreffende plaats geen leidingwerk in de wand zit.

 3. De keuken
  Het aanrechtblad is niet bestand tegen hete voorwerpen, zoals hete pannen en dergelijke. De positie van de aansluitpunten van elektriciteit, gas, water en afzuigkap in de wanden en plafond zijn bepaald. Daarom kan en mag men niet afwijken van de vastgestelde opstelling van de kasten.

 4. Afzuiging in keuken en andere ruimten
  Het keukenblok is voorzien van een afzuigkap met motor, deze is aangesloten op een separaat luchtafvoerkanaal. Diverse ruimten zoals kamer, badkamer en toilet zijn aangesloten op een centraal afzuigsysteem. Het is niet toegestaan om de ventilatieopening in deze ruimten af te plakken of zelf bij te stellen.Alle afzuigpunten zijn ingeregeld, het totale systeem zou hierdoor ontregeld worden.

 5. Sanitair en tegelwerk
  Het sanitair in de woning bestaat over het algemeen uit geglazuurd aardewerk. 
  Vermijd contact met bijtende en etsende stoffen. Deze tasten het glazuur en het cement aan. Het schoonmaken dient regelmatig te gebeuren met een zacht schoonmaak middel.

 6. Wasdroger
  De bergingen zijn doorgaans niet voorzien van een luchtafvoer aansluiting, er bestaat dus alleen de mogelijkheid om gebruik te maken van een condensdroger. Er wordt geen toestemming verleend voor gevel -, raam - of dakdoorvoeren.

 7. Afvoerleidingen
  Gebruikers dienen verstoppingen van gootsteen en leidingen zoveel mogelijk te voorkomen. Indien verstoppingen toch voorkomen, dan mogen geen chemische oplosmiddelen gebruikt worden. Kan men een verstopping niet zelf oplossen, neem dan contact op met de beheerder.

 8. Centrale verwarming en warmwatervoorziening
  Ieder appartement heeft een combiketel voor zowel verwarming als warmwater. Is er iets aan de hand met de installatie, waarschuw dan de beheerder. De betreffende telefoonnummers vindt u op de storingslijst bij de verwarmingsketel. De bewoner is verantwoordelijk voor de kosten als gevolg van bevriezing van waterleidingen, cv en radiatoren. In verband met mogelijke ontstaan van vocht raden wij u aan de CV altijd op minimaal 12 graden Celsius te laten staan.

 9. CAI antennesysteem en vaste KPN-lijn
  De appartementen zijn aangesloten op een kabelsysteem voor televisie, radio en computer en verder is er een vaste telefoonlijn. In de woning bevinden zich aansluitdozen, waarop de aansluitkabels passen die horen bij het merk van het kabelsysteem. Wij adviseren U om de juiste materialen te gebruiken dit om te voorkomen dat beeld en geluid van uzelf, en andere toestellen slechter wordt. 
  U bent zelf verantwoordelijk voor het afsluiten van de benodigde abonnementen. Het verwijderen of demonteren van aansluitdozen voor bijvoorbeeld behangerswerkzaamheden is niet toegestaan.

 10. Intercom systeem met camera
  Het spreek- en luistertoestel dat in uw appartement is aangebracht, is aangesloten op het spreek en luistertoestel bij de postkasten buiten. Vanuit uw woning kunt u hiermee de elektrische deuropener, geplaatst in de deur van de entree, bedienen. Functioneert de installatie niet naar behoren, waarschuw dan de beheerder.

 11. Gemeenschappelijke ruimten entree
  De gemeenschappelijke ruimten in het complex worden zowel door bewoners als bezoekers gebruikt. De bewoners dienen er gezamenlijk voor te zorgen dat deze ruimten netjes blijven. Er mogen zonder toestemming geen aanplakbiljetten, affiches, reclameborden en dergelijke worden geplaatst.
  De in de brievenbussen aangetroffen niet gewenste drukwerken en dergelijke mogen niet in de gemeenschappelijke ruimte worden gedeponeerd.
  Mede vanuit veiligheidsoverwegingen is het niet toegestaan om attributen, zoals fietsen, boodschappenwagentjes, meubelstukken en andere spullen, in de gemeenschappelijke ruimte en gangen te plaatsen.
  In geval van calamiteiten kan dit uw vluchtweg belemmeren. 
  Daarnaast is het verstandig om de toegangsdeuren gesloten te houden. U voorkomt hierdoor dat onbevoegden zich kunnen ophouden in het gebouw. Als er gebeld wordt via de belinstallatie bij de toegangsdeur, overtuigt u zich ervan dat het bezoek voor u is.
  Laat geen vreemden achter u naar binnen lopen en laat bezoekers bellen op het adres waar ze moeten zijn.
  Als u zelf of uw bezoek het complex verlaat, zie er dan op toe dat de deur weer gesloten wordt, ook al is de deur voorzien van een deurdranger.

 12. Langdurige afwezigheid
  Bent u voor langere tijd afwezig, sluit dan de hoofdkraan van water en gas af. Dit voorkomt mogelijke schade. Denk er wel om dat de woning in de winter vorstvrij moet blijven. Laat de beheerder of contactpersoon, weten voor welke tijd u afwezig bent. Het plaatsen van tuinstoelen met tafel op de galerijen is alleen toegestaan als deze geen obstakel vormen voor de bewoners van de andere appartementen.
  Een barbecue op de balkons of galerijen is alleen toegestaan met instemming van de naaste buren en, of de beheerder.

 13. Huisvuil
  U bent verplicht het dagelijks huisvuil aan te bieden in plastic vuilniszakken van het merk “De Linde”. Deze zijn te koop bij de beheerder. Let u er daarnaast op dat de vuilniszakken goed gesloten zijn als u ze door het gebouw vervoerd. Indien uw vuilniszak heeft gelekt bent u zelf verantwoordelijk voor het schoonmaken en opruimen. De vuilniszakken dienen in de afvalcontainer gedeponeerd te worden, deze container is geplaatst aan de voorzijde van het gebouw. Iedere huurder krijgt een toegangssleutel voor de container. Het afvoeren van “grof huisvuil” dient U zelf te regelen, dit mag niet in de container gedeponeerd worden.

 14. Huisdieren
  Het houden van huisdieren is toegestaan onder de nadrukkelijke voorwaarden dat de medebewoners hiervan geen enkele hinder ondervinden en dat er geen schade aan de woning en de algemene ruimten zal ontstaan. In dit kader vallen ook de onaangename geurtjes en uitwerpselen van huisdieren in de gemeenschappelijke ruimten, gangen, groenvoorziening en parkeerplaatsen. Uw huisdier dient aangelijnd te zijn.
  Per huishouden zijn maximaal twee honden of twee katten toegestaan.

 15. Rookbeleid
  In de gemeenschappelijke ruimten van de entree, evenals de lift is het niet toegestaan om te roken.

 16. Schoonhouden
  De trappenhuizen, gangen en de lift zullen door een schoonmaakdienst worden schoongemaakt. De ramen van de gemeenschappelijke ruimten en de voor u onbereikbare ramen aan de buitenzijde van de woning worden regelmatig gewassen.
  De kosten hiervan worden verrekend in uw servicekosten.
  Het galerijgedeelte voor de woning dient de huurder schoon, en vrij van obstakels, te houden.

 17. Liftinstallatie
  In de centrale entree kunt u uw appartement bereiken via trappen en via een lift.
  Aan de liftinstallatie worden zeer hoge eisen gesteld wat betreft veiligheid.
  Deze is ook zeer gevoelig voor ondeskundig gebruik, waardoor storingen kunnen ontstaan. Wanneer u zich in de lift bevindt die door een storing is uitgevallen, handelt u dan zoals op het storingsbord staat aangegeven.
  De alarmknop maakt tevens verbinding met de meldkamer van de storingsdienst. Volg hun instructies!
  ​Neem altijd de volgende gebruiksinstructies in acht:

  1. Druk de liftdeuren nooit handmatig dicht, deze sluiten automatisch!

  2. Zie er nauwlettend op toe dat de lift niet overbelast wordt.

  3. Laat kinderen nooit in of bij de lift spelen; er kunnen ongelukken gebeuren of vernielingen worden aangebracht.
   Reparaties aan dergelijke installaties zijn erg kostbaar, in principe wordt de schade verhaald op de veroorzaker.

 18. Sloten
  Het complex is voorzien van een sleutelsysteem. Dat wil zeggen dat u met één sleutel de hoofdingang, de ingang naar uw appartement en de bergruimte onder in de parkeerkelder kunt openen. De parkeerkelder is van binnenuit te bereiken via de trappenhuizen, vanuit buiten via een grote poort met loopdeur.
  De poort kan worden geopend met behulp van een persoonlijke card, sluiten gebeurd automatisch.
  Bij verlies of diefstal bent U verplicht dit direct te melden aan de beheerder.
  Een nieuwe card, sleutel of cilinder aanvragen kan alleen schriftelijk.
  De kosten zijn voor rekening van de huurder.

 19. Buitenkant wooncomplex

  1. Aluminium kozijnen
   Het complex is voorzien van aluminium kozijnen, wij wijzen erop dat u hierin niet mag boren, schroeven of spijkeren. Voor het aanbrengen van vitrage en dergelijke zijn speciale steunen in de handel. Tevens is het van belang dat de kozijnen aan buiten- en binnenzijde regelmatig worden schoongemaakt met normale zeepmiddelen. Dit zijn middelen zonder schuurpoeders, zuren, of andere agressieve chemische oplosmiddelen.

  2. Schotelantenne
   Er mogen geen schotelantennes worden geplaatst.

  3. Airco
   In het complex en de appartementen is de mogelijkheid tot ventileren aanwezig.
   Wilt u meer koele of minder warme lucht in uw appartement, dan kunt u op individuele basis een airco of vin aanschaffen, waarbij geen doorvoeren gerealiseerd hoeven te worden. Er wordt geen toestemming verleend voor gevel -, raam - of dakdoorvoeren.

  4. Balkon
   U dient het balkon of de buitenruimte die bij uw woning hoort netjes en schoon te houden. De hemelwaterafvoer moet men vrij houden van vallend blad. Wasgoed dient niet te drogen gehangen te worden aan deuren, ramen of droogrekken aan de buitenkant van het balkon. Ook het uitkloppen van kleden en matten buiten het balkon is niet toegestaan. Uw onderburen kunnen hier hinder van ondervinden. Eventuele beplanting op het balkon, dient door de huurder te worden onderhouden. 

 20. Zonwering
  Aan de zonzijde van het gebouw zijn enkele appartementen voorzien van zonwering. Wilt u aanvullende zonwering plaatsen dan moet u schriftelijk toestemming vragen. Er worden namelijk eisen gesteld aan de uniformiteit van uitvoering en kleur. De zonwering mag niet bevestigd worden op of aan de kozijnen.

 21. Beplanting in bakken
  De beplanting is er om binnenruimten en galerijen mooi, groen en levendig te maken. Het groen wordt regelmatig onderhouden. Vervuiling ontsiert het geheel, alle huurders hebben de plicht zwerfvuil op te ruimen.

 22. Berging in de parkeerkelder
  De berging is voorzien van licht en elektra. Elektra is laag gezekerd, zodat u hier maar beperkt apparatuur op kunt aansluiten. We gaan er vanuit dat elke bewoner zijn fiets in de berging stalt. Alleen op individuele basis kan, in overleg met de beheerder, worden afgeweken van deze regel. Indien er regelmatig en langdurig fietsen op niet hiervoor geschikte plaatsen worden geplaatst behouden wij ons het recht voor om deze te verwijderen.

 23. Parkeren
  Betreft parkeerkelder of afgesloten parkeerplaats:

  1. De parkeerplaatsen in de parkeerkelder worden op appartementnummer toegewezen. Het parkeren op deze parkeerplaatsen is dan ook uitsluitend toegestaan voor uw eigen auto of motor. Bezoekers moeten op openbare parkeerplaatsen parkeren.

  2. De toegang tot de parkeerkelder wordt afgesloten door een grote poort met loopdeur. Men kan deze poort openen met behulp een card die men voor een paslezers houdt. Ieder appartement krijgt de beschikking over 2 cards.

  3. Het is verboden om een parkeerplaats te gebruiken als opslagplaats, om aanhangwagens caravans, campers te stallen., of om auto’s te repareren. Ook het wassen van auto’s is niet toegestaan. Heeft u geen auto in uw bezit, dan kunt u de beheerder hiervan in kennis stellen.

 24. Veiligheid
  Bij deze wooncomplexen wordt ruim aandacht besteed aan de veiligheid van zowel de appartementen als de woonomgeving.

  1. Voor brandpreventie zijn de volgende voorzieningen getroffen:

   1. Ieder appartement heeft een brandmelder.

   2. Op diverse centrale punten worden brandblussers geplaatst.
    Iedere bewoner wordt over het gebruik ervan geïnstrueerd.

   3. Ieder appartement krijgt een blusdeken.
    De gebruiksinstructie is hierbij toegevoegd

   4. Er is noodverlichting met vluchtwegaanduiding.

   5. Signaleert u desondanks onveilige of brandgevaarlijke situaties meldt dit direct bij de beheerder.

  2. Sneeuwval
   Van bewoners wordt verwacht dat men na sneeuwval zijn bij het appartement behorende deel van de galerij schoonmaakt.
   Het strooien van zout is niet toegestaan omdat zout het
    beton aantast.

bottom of page