top of page
Reglement etagewoningen

1 - Algemeen

Volgens de wet moet iedere huurder de etagewoning als een goed huisvader beheren. Dit betreft niet alleen de etagewoning, maar ook zijn gedrag naar omwonenden en de omgeving. Wij zullen hierop toezien. Bij overtreding van het huurreglement gedraagt de huurder zich niet zoals een goed huurder betaamt.

 

2 - Geluidshinder

In de etagewoning is het niet toegestaan om dusdanig geluid te produceren dat anderen hier hinder van ondervinden. U dient geluidshinder in uw etagewoning zoveel mogelijk te beperken. Laat de deuren niet hard dichtslaan en gebruik de radio en televisie zo, dat omwonenden er geen last van ondervinden. Houd bij een feest rekening met het late tijdstip en geluidsvolume. Timmeren, boren of andere activiteiten die voor veel lawaai kunnen zorgen, moeten tussen 09.00 en 19.00 uur te worden uitgevoerd. Tevens dient u rekening te houden met zondagen en erkende feestdagen. Voordat u aan de slag gaat, informeer ook uw directe buren.

 

3 - Het appartement

3.1 - Vloeren

U dient altijd vooraf schriftelijk toestemming te vragen als u harde vloerafwerking wilt aanbrengen. Tevens wijzen wij u erop dat er leidingen in de vloer lopen. U kunt dus niet in de vloer boren of spijkeren, vloerafwerking kan ook gelijmd worden. Met betrekking tot de binnendeuren van de etagewoning dient u met uw keuze van vloerafwerking rekening te houden met een beschikbare hoogte van circa 2.0 cm ter plaatse van de deur.

3.2 - Wanden

Op sommige plaatsen in de wand zit leidingwerk. Voordat met gaat boren of spijkeren, moet men eerst controleren of op de betreffende plaats geen leidingwerk in de wand zit.

Het gebruik van verf met enige vorm van structuur is nadrukkelijk niet toegestaan. De wanden moeten bij het verlaten van de woonruimte behangklaar worden opgeleverd.

3.3 - Afzuiging in keuken en andere ruimten

De keuken is voorzien van een afzuigkap die is aangesloten op het centrale afzuigsysteem. Het is niet toegestaan om de ventilatieopening af te plakken of het systeem zelf bij te stellen. Alle afzuigpunten zijn ingeregeld, waardoor het totale systeem hierdoor ontregeld zou kunnen worden. Het aansluiten van een afzuigkap met motor is verboden.

3.4 - Wasdroger

De berging is niet voorzien van een luchtafvoer aansluiting. Er bestaat dus alleen de mogelijkheid om gebruik te maken van een condensdroger. Er wordt geen toestemming verleend voor gevel -, raam - of dakdoorvoeren.

3.5 - De keuken

Het aanrechtblad is niet bestand tegen hete voorwerpen, zoals hete pannen en dergelijke. De positie van de aansluitpunten van elektriciteit, gas, water en afzuigkap in de wanden en plafond zijn bepaald. Daarom kan en mag men niet afwijken van de vastgestelde opstelling van de kasten.

 

 

3.6 - Sanitair en tegelwerk

De koud- en warmwaterkranen dient u zelf te onderhouden. Onderdelen die aan slijtage onderhevig zijn, zullen tijdig door uzelf vernieuwd moeten worden. Het sanitair in de etagewoning bestaat over het algemeen uit geglazuurd aardewerk. Vermijd contact met bijtende en etsende stoffen. Deze tasten het glazuur en het cement aan. Het schoonmaken dient regelmatig te gebeuren met een mild schoonmaakmiddel. Dit zijn middelen zonder schuurpoeders, zuren, of andere agressieve chemische oplosmiddelen.

3.7 - Afvoerleidingen

Gebruikers dienen verstoppingen van gootsteen en leidingen zoveel mogelijk te voorkomen. Indien verstoppingen toch voorkomen, dan mogen geen chemische oplosmiddelen gebruikt worden. Kan men een verstopping niet zelf oplossen, neem dan contact op met de beheerder.

3.8 - Centrale verwarming en warmwatervoorziening

Is er iets aan de hand met de installatie, waarschuw dan de beheerder. De Huurder is verantwoordelijk voor de kosten als gevolg van bevriezing van waterleidingen, CV en radiatoren. In verband met het mogelijk ontstaan van vocht, raden wij u aan de CV altijd op minimaal 12 graden Celsius te laten staan.

3.9 - Antennesysteem

De appartementen zijn aangesloten op het antennesysteem voor televisie en radio. In de etagewoning bevindt zich een aansluitdoos, waarop de aansluitkabels passen die horen bij het merk van de antenne-installatie. Wij adviseren de juiste materialen te gebruiken dit om te voorkomen dat het beeld en geluid van uw toestellen (en de toestellen van omwonenden) slechter wordt. Het verwijderen of demonteren van aansluitdozen voor bijvoorbeeld behangerswerkzaamheden is niet toegestaan.

3.10 - Intercom

Het spreek- en luistertoestel dat in uw appartement is aangebracht, is aangesloten op het spreek- en luistertoestel in de centrale hal. Vanuit uw etagewoning kunt u hiermee de elektrische deuropener, geplaatst in de deur van de entree, bedienen. Functioneert de installatie niet naar behoren, waarschuw dan de beheerder.

 

4 - Gemeenschappelijke ruimten/entree

De gemeenschappelijke ruimten in het complex wordt zowel door bewoners als bezoekers gebruikt. De bewoners dienen er gezamenlijk voor te zorgen dat deze ruimten netjes blijven. Er mogen zonder toestemming geen aanplakbiljetten, affiches, reclameborden en dergelijke worden geplaatst. De in de brievenbussen aangetroffen niet gewenste drukwerken en dergelijke mogen niet in de gemeenschappelijke ruimte worden gedeponeerd. Mede vanuit veiligheidsoverwegingen is het niet toegestaan om attributen, zoals fietsen, boodschappenwagentjes, meubelenstukken en andere spullen, in de gemeenschappelijke ruimte en gangen te plaatsen. In geval van calamiteiten kan dit uw vluchtweg belemmeren. Daarnaast is het verstandig om de toegangsdeuren gesloten te houden. U voorkomt hierdoor dat onbevoegden zich kunnen ophouden in het gebouw. Als er gebeld wordt via de belinstallatie bij de toegangsdeur, overtuigt u zich er dan eerst van dat het bezoek voor u is. Laat geen vreemden achter u naar binnen lopen en laat bezoekers bellen op het adres waar ze moeten zijn. Als u zelf of uw bezoek het complex verlaat, zie er dan op toe dat de deur weer gesloten wordt, ook al is de deur voorzien van een deurdranger. Het plaatsen van tuinstoelen met tafel op de galerijen is alleen toegestaan als deze geen obstakel vormen voor de bewoners van de andere appartementen. Een barbecue op de balkons, galerijen of onder op de binnenplaats is alleen toegestaan met instemming van de omwonenden en de beheerder.

 

5 - Langdurige afwezigheid

Bent u voor langere tijd afwezig, sluit dan de hoofdkraan van water en gas af. Dit voorkomt mogelijke schade. Denk er wel om dat de etagewoning in de winter vorstvrij moet blijven. Laat de beheerder of contactpersoon weten voor welke tijd u afwezig bent.

6 - Huisvuil

U bent verplicht het dagelijks huisvuil aan te bieden in de geldende plastic vuilniszakken. Let u er daarnaast op dat de vuilniszakken goed gesloten zijn als u ze door het gebouw vervoert. Indien uw vuilniszak heeft gelekt, bent u zelf verantwoordelijk voor het schoonmaken en opruimen. De vuilniszakken dienen in de vuilcontainer gedeponeerd te worden. Het afvoeren van grof huisvuil dient u zelf te regelen. Dit mag niet in de container gedeponeerd worden. Papier en karton dient u zelf weg te brengen. Grof vuil dient u naar de milieustraat te brengen.

 

7 - Huisdieren

Het houden van huisdieren is toegestaan onder de nadrukkelijke voorwaarden dat de medebewoners hiervan geen enkele hinder ondervinden en dat er geen schade aan de etagewoning  en de algemene ruimte zal ontstaan. In dit kader vallen ook onaangename geurtjes en uitwerpselen van huisdieren in de gemeenschappelijke ruimte, gangen, groenvoorziening en parkeerplaatsen. Hier dient uw huisdier aangelijnd te zijn. Per huishouden zijn maximaal twee honden of katten toegestaan.

 

8 - Rookbeleid

In de gemeenschappelijke ruimte van de entree, evenals de lift is het niet toegestaan om te roken.

 

9 - Schoonmaakdienst

Het centrale trappenhuis, gangen en de lift zullen door een schoonmaakdienst worden schoongemaakt. De ramen van de gemeenschappelijke ruimten en de voor u onbereikbare ramen aan de buitenzijde van de etagewoning worden regelmatig gewassen. De kosten hiervan vallen onder de servicekosten. Het galerijgedeelte voor de etagewoning dient de Huurder schoon, en vrij van obstakels, te houden.

 

10 - Liftinstallatie

In de centrale entree kunt u uw appartement bereiken via trappen en via een lift. Aan de liftinstallatie worden zeer hoge eisen gesteld wat betreft veiligheid. De lift is ook zeer gevoelig voor ondeskundig gebruik, waardoor storingen kunnen ontstaan. Wanneer u zich in de lift bevindt als deze door een storing is uitgevallen, handelt u dan zoals op het storingsbord staat aangegeven. De alarmknop maakt tevens verbinding met de meldkamer van de storingsdienst. Volg hun instructies!

 

Neem altijd de volgende gebruiksinstructies in acht:

  • Druk de liftdeuren nooit handmatig dicht, deze sluiten automatisch!

  • Zie er nauwlettend op toe dat de lift niet overbelast wordt.

  • Laat kinderen nooit in of bij de lift spelen: er kunnen ongelukken gebeuren of vernielingen worden aangebracht. Reparaties aan dergelijke installaties zijn erg kostbaar. In principe wordt de schade verhaald op de veroorzaker.

 

11 - Sloten

Het complex is voorzien van een sleutelsysteem. Dat wil zeggen dat u met één sleutel de hoofdingang, de ingang naar het appartement en de bergruimte buiten op de binnenplaats kunt openen. De binnenplaats achterom danwel de parkeergarage is toegankelijk via beveiligde poort. Deze kan geopend worden met behulp van afstandsbediening, sluiten gebeurt automatisch. Reparatie van afstandsbediening of het bijbestellen van sleutels of cilinders kan uitsluitend schriftelijk en tegen betaling geschieden.

12 - Buitenkant appartementencomplex

12.1 - Aluminium kozijnen

Het complex is voorzien van aluminium kozijnen. Wij wijzen erop dat u hierin niet mag boren, schroeven of spijkeren. Voor het aanbrengen van vitrage en dergelijke zijn speciale steunen verkrijgbaar. Tevens is het van belang dat de kozijnen aan buiten- en binnenzijde regelmatig worden schoongemaakt met geschikte schoonmaakmiddelen.

12.2 - Schotelantenne

Er mogen geen schotelantennes worden geplaatst.

12.3 - Airco

In het complex en de appartementen is de mogelijkheid tot ventileren aanwezig. Wilt u meer koele of minder warme lucht in uw appartement, dan kunt u op individuele basis een airco aanschaffen, waarbij geen doorvoeren gerealiseerd hoeven te worden. Er wordt geen toestemming verleend voor gevel -, raam - of dakdoorvoeren.

12.4 - Balkon

U dient het balkon of de buitenruimte die bij uw etagewoning hoort netjes en schoon te houden. Wasgoed dient niet te drogen gehangen te worden aan deuren, ramen of droogrekken aan de buitenkant van het balkon. Ook het uitkloppen van kleden en matten buiten het balkon is niet toegestaan. Uw onderburen kunnen hier hinder van ondervinden. Eventuele beplanting op het balkon dient door de Huurder te worden onderhouden.

 

13 - Zonwering

Aan de zonzijde van het gebouw zijn de appartementen voorzien van zonwering. Wilt u aanvullende zonwering plaatsen, dan moet u schriftelijk toestemming vragen. Er worden namelijk eisen gesteld aan de uniformiteit van uitvoering en kleur. De zonwering mag niet bevestigd worden op of aan de kozijnen.

 

14 - Bergingen

De berging is voorzien van licht en elektra. Het elektra is laag gezekerd, zodat u hier maar beperkt apparatuur op kunt aansluiten. We gaan er vanuit dat elke bewoner zijn fiets in deze berging stalt. Alleen op individuele basis kan, in overleg met de beheerder, worden afgeweken van deze regel. Indien er regelmatig en langdurig fietsen in de algemene ruimten worden geplaatst, behouden wij ons het recht voor om deze te verwijderen.

 

15 - Beplanting

De beplanting is er, indien aanwezig, om de algemene ruimten mooi, groen en levend te maken. Vervuiling ontsiert het geheel, iedere huurder heeft daarom de plicht zwerfvuil op te ruimen. Het groen wordt regelmatig onderhouden.

 

16 - Parkeerplaatsen

Op het parkeerterrein of in de parkeergarage is het uitsluitend toegestaan om uw eigen auto of motor te parkeren in het aan u persoonlijk toegewezen parkeervak. Bezoekers moeten op de openbare parkeerplaats parkeren. Het is verboden om het parkeerterrein te gebruiken als opslagplaats om caravans, campers en aanhangwagens te stallen of om auto’s te repareren. Tevens is het wassen van auto’s op de parkeerplaats niet toegestaan. Heeft u geen auto in uw bezit, dan kunt u de beheerder hiervan in kennis stellen.

17 - Veiligheid

Er is ruim aandacht besteed aan de veiligheid van zowel de appartementen als de woonomgeving. Voor brandpreventie zijn de volgende voorzieningen getroffen:

  • Ieder appartement is voorzien van een brandmelder.

  • Op diverse centrale punten zijn brandblussers geplaatst.

  • Iedere bewoner kan indien gewenst over het gebruik ervan worden geïnstrueerd.

  • Er is noodverlichting met vluchtwegaanduiding.

Signaleert u desondanks onveilige of brandgevaarlijke situaties meldt dit direct bij de beheerder.

bottom of page