top of page
4222124651078080.webp
Huidige huurders

Beëindiging van de huurovereenkomst

Als u gaat verhuizen, moet u de huur opzeggen. Dit kan op onderstaande wijze:

Belangrijk is dat u de volgende informatie vermeldt:

  • De datum waarop u de huurovereenkomst wilt opzeggen.

  • De datum waarop u het pand zult verlaten.

  • Het nieuwe woonadres.

Wanneer kunt u opzeggen?

U kunt op elke dag van de maand opzeggen. De opzegging gaat in op de eerste dag van de daarop volgende maand. Voor een opzegging door de huurder geldt een termijn van minimaal 1 maand. Wij gaan altijd uit van de datum van ontvangst of de datum van de poststempel.

De huur is opgezegd en dan?

Als wij uw huuropzegging hebben ontvangen, sturen wij u binnen enkele werkdagen een bevestiging. Hierin vermelden wij de datum waarop de opzegging is ingegaan en wanneer u de woning vrij moet opleveren. Tevens de datum dat wij uw woning voor het eerst gaan controleren: dit is de zogenaamde “vooropname”. Doorgaans vindt de vooropname plaats één week voor de oplevering, zodat u nog ruim de tijd krijgt zaken te repareren. Op de laatste dag van de huurovereenkomst controleren wij de woning nog een keer en nemen tevens de meterstanden op: dit is de zogenaamde “eindopname”.  

Overname bij verhuizing

Roerende goederen zijn zaken die niet ‘aard- en nagelvast’ aan de woning zitten. Hierbij kunt u denken aan bijvoorbeeld vloerbedekking, zonwering, gordijnen en gordijnrails. Deze mogen alleen in de woning achterblijven als de nieuwe huurder ze overneemt. Van der Kroon Huren Overloon neemt roerende goederen niet over en bemiddelt niet tussen u en de nieuwe huurder over overname van roerende zaken.

Indien er op het moment dat uw huurovereenkomst eindigt geen nieuwe huurder bekend is, dient u alle roerende zaken te verwijderen en de woning leeg op te leveren.

bottom of page