top of page
4222124651078080.webp
Maatwerk bij nieuwbouw

Van der Kroon Verhuur Overloon wil huurders graag mogelijkheden bieden om maatwerk binnen de woning te realiseren. Bij nieuwbouw of grote onderhoudsprojecten worden u deze mogelijkheden geboden. Wij hanteren hierbij een onderverdeling, namelijk: opties, extra wensen en aanvullende voorzieningen.
Onderstaand een nadere toelichting.

Opties

Er worden u een aantal opties geboden ter invulling van ons standaard pakket voorzieningen. Bijvoorbeeld de keuze van de kleuren van wand- en vloertegels en keuken. Mocht u kiezen voor andere, mogelijk duurdere uitvoeringen dan het hiervoor vastgesteld basisbedrag, dan moet u de meerkosten zelf betalen. Dit bedrag kunt u rechtstreeks aan de leverancier betalen of het kan via een lening in de huurprijs verwerkt worden. De duur van een dergelijke lening is beperkt.


Wensen 

U kunt ook extra wensen, die nauw aansluiten op ons standaard pakket, kenbaar maken. Bijvoorbeeld de keuze voor een grotere luxere keuken met meer apparatuur. Ter goedkeuring ontvangt u vooraf van ons een gespecificeerde offerte van de hiervoor vastgestelde meerprijs. Dit bedrag kunt u rechtstreeks aan de leverancier betalen of het kan via een lening in de huurprijs verwerkt worden. De duur van een dergelijke lening is beperkt.

Aanvullende voorzieningen

U kunt ook een verzoek om andere voorzieningen kenbaar maken en deze behoren niet tot ons pakket van standaard voorzieningen. Bijvoorbeeld de wens voor een uitstortgootsteen, betegelde wand en dergelijke. Hiervoor moet Van der Kroon Verhuur Overloon toestemming verlenen. Na instemming ontvangt u van ons een gespecificeerde offerte betreffende werkzaamheden, materialen en kosten. Voor akkoord moet u schriftelijk toestemming verlenen. De voorzieningen worden vervolgens in ons beheer aangebracht. De kosten kunt u rechtstreeks aan de aannemer betalen. Wij bieden u ook de mogelijkheid een verzoek in te dienen om de kosten via een lening te verrekenen in de huurprijs. De duur van een dergelijke lening is beperkt.

 

Van der Kroon Verhuur Overloon wordt als huiseigenaar ook eigenaar van de onroerende zaken en is dus verantwoordelijk voor het beheer hiervan. Gaat u verhuizen dan is een vergoeding van eventuele restwaarde bespreekbaar.

 

Voor de duidelijkheid: Zelf Aangebrachte Voorzieningen vallen buiten dit kader.

bottom of page