top of page
Inwonen

Wanneer u als alleenstaande een woning huurt en u wilt gaan samenwonen met een partner, dan moet u schriftelijk toestemming aanvragen om samen met uw partner de huurwoning te gaan bewonen. Als wij toestemming tot samenwoning geven, heeft de samenwoner géén rechten op overname van de woning. Als de huurder opzegt dan zal ook de samenwoner de woning moeten verlaten. Na twee jaar samenwoning kan er een verzoek tot medehuurderschap worden ingediend.

Inwoning aanvragen

Als huurder kunt u een of meerdere personen bij u in huis laten inwonen. Een inwoner is geen medehuurder. Bij inwoning blijft u zelf huurder van de woning. Dat houdt in dat u zelf aansprakelijk blijft voor de woning en alles wat in en rond de woning gebeurt.

Aanvullende voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor langdurige inwoning, moet u aan bepaalde voorwaarden voldoen. 

bottom of page