top of page
Inwonen

Wanneer u als alleenstaande een woning huurt en u wilt gaan samenwonen met een partner, dan moet u schriftelijk toestemming vragen om samen met uw partner de huurwoning te gaan bewonen. Als wij toestemming tot samenwoning geven, heeft de samenwoner géén rechten op overname van de woning. Als de huurder opzegt dan zal ook de samenwoner de woning moeten verlaten. Na de wettelijke periode kan er een verzoek tot medehuurderschap worden ingediend. 

Beëindiging inwoning

Wanneer uw relatie wordt beëindigd en één van beide huurders de woning verlaat, moet de vertrekkende huurder een schriftelijke huuropzegging ten gunste van de partner doen. Deze opzegging moet door beide partners worden ondertekend. Daarnaast moet de vertrekkende huurder een kopie van de Gemeentelijke Basisadministratie aanleveren met daarop de verhuisdatum. Wanneer er geen volledige opzegging van de huur ten gunste van de partner plaatsvindt, blijft de aansprakelijkheid op basis van de huurovereenkomst met Van der Kroon Huren Overloon en blijft de vertrokken huurder mede aansprakelijk.

bottom of page