top of page
4222124651078080.webp
De huurovereenkomst

Huur is de overeenkomst waarbij de verhuurder zich verbindt aan de huurder om een woning, zaak of een gedeelte daarvan in gebruik te verstrekken, en de huurder zich verbindt tot een tegenprestatie. De huurovereenkomst wordt schriftelijk aangegaan. In dit contract legt de verhuurder enkele voorwaarden vast, waaraan de huurder zich aan behoort te houden, en ook een beroep op kan doen.

Huurovereenkomst zelfstandige huurwoningen

Bij het huurrecht voor woningen onderscheiden we twee typen huurovereenkomsten. Een gereguleerde huurovereenkomst voor Sociale huurwoningen en een geliberaliseerde huurovereenkomsten voor Vrije sector woningen. De grens tussen beide wordt getrokken bij een netto huurprijs van € 763,47 (peildatum januari 2022). 

De belangrijkste verschillen:

 • Indien u huurt in de sociale sector en uw inkomen is ontoereikend, kunt u in aanmerking komen voor huurtoeslag.

 • Voor een geliberaliseerd huurcontract gelden minder stringente regels, zoals op het gebied van huurindexatie.

Bij het opstellen van de Huurovereenkomst Zelfstandige Woonruimte, wordt altijd verwezen naar de daarvan deel uitmakende “Algemene voorwaarden”. Deze sluiten aan bij de Nederlandse wetgeving en zijn opgesteld door de Raad voor Onroerende Zaken.

Huurovereenkomsten bedrijfsruimten

Bij het huurrecht voor bedrijfsruimten onderscheiden we twee typen huurovereenkomsten, Detailhandelsruimten en Overige bedrijfsruimten.

 • Detailhandelsruimten zijn winkels, horecagelegenheden en ambachtsbedrijven. Uw bedrijfsruimte valt dan onder het regime van artikel 7:290 BW. Er zijn doorgaans extra regels van toepassing die de huurder beschermen.

 • Overige bedrijfsruimten zijn bijvoorbeeld kantoren - en praktijkruimte, loods- of opslagruimte groothandelsbedrijven. Uw bedrijfsruimte valt dan onder het regime van artikel 7:230 BW. De huurder heeft geen dwingendrechtelijke huurbescherming. Onderlinge afspraken zijn hierin bepalend. Wel heeft de huurder ontruimingsbescherming.

Bij het opstellen van de Huurovereenkomst bedrijfsruimte wordt altijd verwezen naar de daarvan deel uitmakende “Algemene voorwaarden” en deze sluiten aan bij de Nederlandse wetgeving en zijn opgesteld door de Raad voor Onroerende Zaken.

De zakelijke verhuur van een bedrijfspand en of bedrijfsruimte is, als u niets afspreekt, vaak vrijgesteld van btw. Maar er zijn allerlei fiscale redenen om de huur van een bedrijfspand toch met de btw-heffing te laten vallen. Een met btw belaste huur is meestal in het voordeel van huurder en verhuurder. 

Belangrijke bepalingen in het huurcontract

Onderstaand de belangrijkste voorwaarden die gedetailleerd uitgewerkt worden weergegeven in de huuroverkomst.

 • De tenaamstelling van huurder en verhuurder van deze overeenkomst.

 • Het gehuurde en de bestemming.

 • Voorwaarden gekoppeld aan de algemene bepalingen van de huurovereenkomst

 • Duur, verlenging en opzegging.

 • Betalingsverplichting, betaalperiode en waarborgsom.

 • Huurprijswijziging.

 • Leveringen en diensten.

 • Bijzondere bepalingen.

bottom of page