top of page
Huur betalen

U betaalt huur en eventuele servicekosten voor de komende maand. Dit is ook zo opgenomen in het huurcontract. Dit betekent dat wij de huur vóór of op de eerste dag van de maand willen ontvangen. Het betalen van de huur kan op twee manieren:

Via de bank, u maakt het bedrag over op het betreffende rekeningnummer voor of op de 1e van de maand. Onze voorkeur gaat uit naar een automatische overboeking.

Rekeningnummer: IBAN nummer: NL 19 RABO 0141 4927 40

Dit geldt voor De Brink, De Linde, EigenLoon en de Overige woningen

 

Rekeningnummer: IBAN nummer NL 66 RABO 0141 4958 71

Dit geldt voor De Boerenbondlocatie, D'n Bond, Hof van Loon en De Kloostertuin

 

Bij de transactie vermeldt u "huur straat en huisnummer".

 

Betaling in contanten aanvaarden wij alleen in uitzonderlijke gevallen.

bottom of page