Huur betalen

U betaalt huur en eventuele servicekosten voor de komende maand. Dit is ook zo opgenomen in het huurcontract. Dit betekent dat wij de huur vóór of op de eerste dag van de maand willen ontvangen. Het betalen van de huur kan op twee manieren:

  • Via de bank, u maakt het bedrag over op het betreffende rekeningnummer voor of op de 1e van de maand.

            - Rekeningnummer: IBAN nummer: NL 19 RABO 0141 4927 40

            Dit geldt voor De Brink, De Linde, EigenLoon en de Overige woningen

            - Rekeningnummer: IBAN nummer NL 66 RABO 0141 4958 71

            Dit geldt voor De Boerenbondlocatie, D'n Bond en Hof van Loon

            - Bij de transactie vermelding van: Huur, Maand, Naam, Huisnummer.

 

  • Betaling in contanten, dit aanvaarden wij alleen in uitzonderlijke gevallen.