top of page
Wijzigingen van de huurovereenkomst

Samenwonen

Wanneer u als alleenstaande een woning huurt en u wilt gaan samenwonen met een partner, dan moet u schriftelijk toestemming vragen om samen met uw partner de huurwoning te gaan bewonen. Als wij toestemming tot samenwoning geven, heeft de samenwoner géén rechten op overname van de woning. Als de huurder opzegt dan zal ook de samenwoner de woning moeten verlaten. Na twee jaar samenwoning kan er een verzoek tot medehuurderschap worden ingediend. 

Beëindiging samenwonen

Wanneer uw relatie wordt beëindigd en één van beide huurders de woning verlaat, moet de vertrekkende huurder een schriftelijke huuropzegging ten gunste van de partner doen. Deze opzegging moet door beide partners worden ondertekend. Daarnaast moet de vertrekkende huurder een kopie van de Gemeentelijke Basisadministratie aanleveren met daarop de verhuisdatum. Wanneer er geen volledige opzegging van de huur ten gunste van de partner plaatsvindt, blijft de aansprakelijkheid op basis van de huurovereenkomst met Van der Kroon Verhuur Overloon en blijft de vertrokken huurder mede aansprakelijk.

bottom of page