Onderhoud en reparaties

Wij vinden het belangrijk dat de woning in goede staat verkeert en dat u er prettig kunt wonen. Daarom is onderhoud noodzakelijk.

Kleine onderhoud

Sommige werkzaamheden moeten huurders van woningen zelf ter hand nemen. Om de nodige duidelijkheid te creëren, is aan de hand van vragen en antwoorden een toelichting gemaakt.

Vragen en antwoorden over onderhoud

Groot onderhoud

Elk jaar meten wij de staat van onderhoud van onze gebouwen. We controleren dan het dak, de goten, de ramen, de kozijnen, de cv- installaties, de liften enzovoorts. Vervolgens maken we een onderhoudsplan. Voor we overgaan tot uitvoering vindt overleg plaats met de betreffende huurders.

Zo informeren wij u over de werkzaamheden

Wij informeren u voordat de werkzaamheden starten. De betrokken huurders ontvangen een mededeling betreffende;

  • welke werkzaamheden het betreft.
  • door wie het onderhoud wordt uitgevoerd.
  • wanneer het onderhoud start.
  • of het onderhoud overlast of hinder geeft.
  • of u voorbereidingen moet treffen.

Direct repareren

Natuurlijk kan er tussentijds iets stuk gaan. Wij proberen dit zo snel als mogelijk te repareren. U kunt hiervoor een reparatieverzoek indienen en of contact opnemen met de beheerder.

Reparatieverzoek