Zelf Aangebrachte Voorzieningen

Dit betreft het veranderen, aanpassen of verbouwen van de woning, tuin, erf en toebehoren.

Wat mag wel en wat mag niet, onderstaand een toelichting.

Als u een woning huurt wilt u zich er thuis voelen. U wilt uw huurwoning naar uw eigen smaak en inzichten inrichten. U kunt uw woning uiteraard van binnen schilderen en van nieuwe vloerbekleding voorzien, maar er kan meer. Van der Kroon Verhuur Overloon wil huurders graag mogelijkheden bieden om ook de eigen wensen binnen de woning te realiseren.

Uiteraard is het aanbrengen van veranderingen aan uw huurwoning wel aan bepaalde voorschriften gebonden. De belangrijkste voorwaarde is dat de aanpassing die u wilt gaan uitvoeren de woning met toebehoren niet schaadt of tot waardedaling van de woning leidt.

Voor roerende zaken is er vaak geen belemmering, voor onroerende zaken ligt dat anders. Om u inzicht te geven wat wel en wat niet is toegestaan is er een reglement opgesteld waarin een lijst is opgenomen met de meest voorkomende verzoeken tot aanpassingen van woningen en toebehoren."Weergave ZAV mogelijkheden" (pdf bestand)

De aanvraag

Vóór u uw huurwoning gaat aanpassen of andere voorzieningen gaat aanbrengen moet u altijd toestemming vragen aan Van der Kroon Verhuur Overloon.Wij verzoeken U bij uw aanvraag gebruik te maken van het standaardformulier.Dit om uw aanvraag duidelijk en compleet te maken. Indien mogelijk tekeningen en of offerte toevoegen. “aanvraagformulier ZAV” (Word document).
Wij beoordelen uw aanvraag op basis van onderstaande criteria.

 • Het mag de verhuurbaarheid van de woning niet schaden.
 • De voorziening moet passen bij de stijl van de woning, wij beoordelen wat passend en stijlvol is.
 • Goede kwaliteit en deugdelijkheid van materialen.
 • De voorzieningen moeten vakkundig worden aangebracht.
 • De aanpassing mag niet leiden tot hinder voor buren of direct omwonenden.
 • De aangebrachte voorzieningen moeten in redelijkheid onbeschadigd en schoon worden opgeleverd. 

​      Verder de toetsing op wettelijke bepalingen:

 • Voorzieningen moeten voldoen aan de eisen; van bouwbesluit, de gemeente, de nutsbedrijven, de brandweer en de verzekering.
 • Wijzigingen aan gas- en elektrische installaties moeten door een erkend installatiebedrijf worden gekeurd.

Deze procedure kan u ook voordelen bieden.
Met name:

 • Wij kunnen u adviseren op bouwkundig en of installatietechnisch gebied.
 • Wij kunnen u bouwtekeningen en verdere informatie aanbieden.
 • Wij kunnen u adviseren over de benodigde vergunningen, meldingsplicht of andere voorwaarden.

Beoordeling en besluit

Van der Kroon verhuur Overloon zal uw verzoek zorgvuldig en objectief beoordelen. Het schriftelijk antwoordt wordt voorzien van een toelichting, mogelijke aandachtspunten en voorwaarden.

De toekenning geschied op basis van:

 • De toestemming om de voorziening te realiseren, deze moet of mag blijven als u verhuist. U kunt met de uitvoering beginnen.
  Wij houden ons het recht voor de situatie te alle tijden in ogenschouw te nemen.
 • De toestemming om de voorziening te realiseren, deze mag echter niet blijven als u verhuist.
  Uitzondering betreft: Indien een nieuwe huurder, met instemming van de verhuurder, de voorziening overneemt. Dit risico moet uzelf inschatten. U kunt, onder de vernoemde voorwaarden, met de uitvoering beginnen. Wij houden ons het recht voor de situatie te alle tijden in ogenschouw te nemen.
 • We geven geen toestemming voor de voorziening Wij vinden de voorziening ongewenst en verlenen derhalve geen toestemming.
  U mag uw verzoek niet uitvoeren.

Bij verhuizing

Sommige voorzieningen moeten blijven, andere mogen blijven, de rest moet verwijderd worden. Dit is vooraf bij de aanvraag bepaald. Echter, bij verhuizing wordt de toestand en levensduur van de voorziening in ogenschouw genomen. Daarom geld, weliswaar achteraf en aanvullend op voorgaande procedure, onderstaande bepaling:
Van der Kroon Verhuur Overloon behoudt te alle tijde het recht de Zelf Aangebrachte Voorzieningen ter plaatse te beoordelen. Op basis van deze bevindingen kan alsnog besloten worden dat:

 • Voorzieningen mogen blijven.
 • Voorziening moeten worden verwijderd.

Houdt u rekening met deze laatste bepaling!