De servicekosten

Servicekosten zijn kosten die bovenop de kale huur van een etagewoningen komen. Het betreft de verrekening van gemaakte of nog te maken kosten, voor het onderhoud van gemeenschappelijke ruimten en diensten. U betaalt maandelijks een voorschot voor deze kosten.

Onderstaand de opsomming van de betreffende kostenposten.

Algemene zaken:

 • A 1 - Onderhoudsabonnement voor de CV-installatie en brandmelders.
 • A 2 - Onderhoud schilderwerk gezamenlijke delen gebouw.
 • A 3 - Administratiekosten beheerder.
 • A 4 - Kosten onderhoud sleutelplan algemene ruimten en toegangen.
 • A 5 - Verbruik van elektra voor algemene verlichtingspunten.
 • A 6 - Verbruik van water voor schoonmaak en groenvoorzieningen.
 • A 7 - Verzekeringen en belastingen algemene ruimten.

Buitenzijde gebouw:

 • B 1 - De glasbewassing aan buitenzijde, niet toegankelijke delen, appartementen.
 • B 2 - Onderhoud van het gemeenschappelijke groen.
 • B 3 - Onderhoud van hekwerken en poorten.
 • B 4 - Periodiek controle en onderhoud van hang - en sluitwerk.
 • B 5 - Onderhoud galerijen.
 • B 6 - Onderhoud van daken en regenwaterafvoeren.
 • B 7 - Reinigen van de goten van het gehele gebouw.

Centrale entree en gezamenlijke binnenruimte:

 • C 1 - Schoonmaak en onderhoud trappenhuizen.
 • C 2 - Schoonmaken en onderhoud afgesloten parkeerplaats of parkeerkelder.
 • C 3 - Onderhoud videofoon.
 • C 4 - Periodieke controle en onderhoud van brand - en andere beveiligingsystemen.
 • C 5 - Periodieke controle, onderhoud en keuring van liftinstallatie en noodtelefoon.