Huurverhoging

Na het 1e jaar wordt de huurprijs van de ruimte die U huurt geïndexeerd op basis van de consumentenprijsindex. Deze verhoging wordt berekend over de ‘kale’ huurprijs. Standaard wordt de berekening volgens de consumentenprijsindex, gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek van het CBS, toegepast.

Huurverhoging woningen

Verhuur van Sociale huurwoningen:
Dit betreft een netto huurprijs onder € 763,47 (peildatum januari 2022).
De huurprijs wordt verhoogd met het gemiddelde van het indexcijfer berekend over een periode van 12 maanden.
Echter, het hierbij maximum toegestane percentage wordt vastgesteld door de overheid.

Verhuur van Vrije sector woningen:
Dit betreft een netto huurprijs boven € 763,47 (peildatum januari 2022). De huurprijs wordt verhoogd met het gemiddelde van het indexcijfer berekend over een periode van 12 maanden.

Huurverhoging bedrijfsruimten.

De huurprijs verhoogd met het gemiddelde van het indexcijfer berekend over een periode van 12 maanden.
De btw afdracht hierover, is afhankelijk van de keuze van btw vrijgestelde of belaste huur.

Aanzegging huurverhoging.

U ontvangt minimaal 10 werkdagen voor de huuraanpassing een brief waarin het nieuwe huurbedrag nader wordt gespecificeerd.