Huurachterstand & betalingsregeling

Huurachterstand

Bent u te laat met het betalen van de huur, dan bellen wij u of we sturen u een herinneringsbrief, zodat u de betaling alsnog kunt regelen. Betaalt u niet binnen de termijn van de herinnering, dan volgt een aanmaningsbrief. Reageert u ook daar niet op, dan gaat de zaak naar een incassobureau of de gerechtsdeurwaarder. De kosten van de deurwaarder komen bovenop de huurachterstand die u al had. Neemt u ook dan geen initiatief om de achterstand te betalen, dan dragen we de vordering over aan de kantonrechter. Hij kan besluiten tot een betalingsregeling, maar ook tot ontbinding van het huurcontract.

Betalingsregeling

Lukt het u, bij uitzondering, niet om uw huur op tijd te betalen? Neem dan beslist contact op met de beheerder. Wij raden u aan dit tijdig te doen, want betalingsachterstanden kunnen snel oplopen. Wij kunnen dan samen met u, op basis van uw inkomsten, een betalingsregeling opstellen. De opzet is dat u naast de lopende maandhuur ook een deel van uw achterstand betaalt. De betalingsregeling kan en mag niet langer duren dan een jaar. Het treffen van een dergelijke regeling is kosteloos.